تبدیل وضعیت ۱۰۵ کارمند قراردادی دستگاه‌های دولتی گلستان

تبدیل وضعیت ۱۰۵ کارمند قراردادی دستگاه‌های دولتی گلستان

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان گلستان از تبدیل وضعیت ۱۰۵ کارمند قراردادی دستگاه‌های دولتی گلستان خبر داد. شعارسال: رئیس سازمان برنامه و بودجه استان گلستان از تبدیل وضعیت ۱۰۵ کارمند قراردادی دستگاه‌های دولتی گلستان خبر داد. حسین پیشقدم صبح امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان اظهار کرد: سال گذشته ۳۲ میلیارد

آخرین اخبار