آغاز برداشت چغندر قند در گلستان

آغاز برداشت چغندر قند در گلستان

پرواز پیش از ظهر امروز حاجیان گلستانی از فرودگاه گرگان به مقصد جده عربستان، به دلیل نقص فنی در فرودگاه امام خمینی تهران به زمین نشست.

آخرین اخبار