«عبدالرضا دادبود» شهردار منتخب شورای شهر گرگان شد

«عبدالرضا دادبود» شهردار منتخب شورای شهر گرگان شد

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان گفت: منتخبان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر گرگان، عبدالرضا دادبود را به عنوان شهردار جدید انتخاب کردند. شعار سال: حسین ربیعی اظهار کرد: در جلسه غیرعلنیشورای شهر گرگان که شامگاه شنبه (۱۸ آذر) برگزار شد، عبدالرضا دادبود با هفت رأیبه عنوان شهردار گرگان انتخاب شد. از سوابق دادبود می توان

آخرین اخبار