رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت گفت: به‌دلیل وجود بیمارستان و شبکه بهداشت مجهز در مینودشت دایرکردن رشته بهداشت عمومی در این شهر ضروری است. " />وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی Archives - اخبار گرگان طبرستان 24

آخرین اخبار