رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت گفت: به‌دلیل وجود بیمارستان و شبکه بهداشت مجهز در مینودشت دایرکردن رشته بهداشت عمومی در این شهر ضروری است. " /> وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | طبرستان 24

آخرین اخبار

آخرین اخبار سرویس مازندران پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال