رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه واردات کالاهای اساسی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان وجود دارد، گفت: واسطه در این میان زیاد است. " />واعظی Archives - اخبار گرگان طبرستان 24

آخرین اخبار