کاهش تعداد صنایع راکد در گلستان

کاهش تعداد صنایع راکد در گلستان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: صنایع راکد استان درابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید ۳۵ درصد از مجموع واحدهای صنعتی زیرپوشش سازمان بود که با اقدامات در جهت رونق تولید این واحدها این رقم به ۲۰ درصد کاهش یافته است. شعار سال: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: صنایع راکد استان

آخرین اخبار