فراز و نشیب های توسعه گلستان از منظر فعالان اقتصادی

فراز و نشیب های توسعه گلستان از منظر فعالان اقتصادی

شعار سال: این عده از فعالان اقتصادی گلستان در جلسه ای با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های این استان به دلائل عقب ماندگی و راهکارهای توسعه همه جانبه آن بویژه درحوزه صنعتی و اقتصادی پرداختند. یکی از فعالان صنعتی گلستان دلیل عقب ماندگی صنعتی استان را

آخرین اخبار