پرداخت بیش از ۶۲ هزار فقره تسهیلات کم بهره مقاوم سازی مسکن روستایی در گلستان

پرداخت بیش از ۶۲ هزار فقره تسهیلات کم بهره مقاوم سازی مسکن روستایی در گلستان

رئیس گروه نظام فنی روستایی بنیاد مسکن گلستان گفت: تاکنون بیش از ۶۲ هزار فقره تسهیلات کم بهره ویژه مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی در گلستان پرداخت شد. شعارسال: رئیس گروه نظام فنی روستایی بنیاد مسکن گلستان گفت: تاکنون بیش از ۶۲ هزار فقره تسهیلات کم بهره ویژه مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی در گلستان

آخرین اخبار