۱۰۰ هزار سند تاریخی شهرداری گرگان جداسازی و آرشیو می‌شود

۱۰۰ هزار سند تاریخی شهرداری گرگان جداسازی و آرشیو می‌شود

عبدالرضا دادبود اظهار کرد: شهرداری گرگان به عنوان اصلی ترین سازمان متولی شهر، علاوه بر تمامی وظایف تعریف شده رایج در سیستم اداری آن، وظیفه مهم حفظ هویت تاریخی شهر را هم برعهده دارد. شعار سال: شهردار گرگان گفت: حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار برگ سند در شهرداری گرگان وجود دارد که به کمک کارشناسان

آخرین اخبار