اوقات شرعی گرگان، ۲۲ اردیبهشت ۹۹

اوقات شرعی گرگان، ۲۲ اردیبهشت ۹۹

استاندار: طرح تثبیت برای اهالی روستای آق امام شهرستان مراوه تپه که دچار رانش زمین شده است با همکاری کامل بنیاد مسکن استان اجرایی می‌شود.

آخرین اخبار