تلاش برای ارتقا فرآوری ابریشم در گلستان

تلاش برای ارتقا فرآوری ابریشم در گلستان

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی گلستان گفت: با توجه به ظرفیت استان در رشته نساجی سنتی، این معاونت در تلاش است تا با بهره‌گیری از تجربیات توسعه نوغانداری در سایر نقاط، زمینه رونق اقتصادی هنرمندان استان را فراهم سازد.

آخرین اخبار