افتتاحیه نهمین اردوی پیشتازان سازمان دانش آموزی استان گلستان

افتتاحیه نهمین اردوی پیشتازان سازمان دانش آموزی استان گلستان

افتتاحیه نهمین اردوی پیشتازان سازمان دانش آموزی استان گلستان با بیش از ۹۰ دانش آموز پیشتاز دختر و۷۰ دانش آموز پسر در قالب تیم های مهارتی در اردوگاه نشاط توسکستان گرگان انجام شد. گرگان (پانا) – نهمین اردوی استانی پیشتازان دختر وپسر گلستانی در روزهای۱۸ و۱۹ تیرماه در اردوگاه دانش آموزی نشاط برگزار گردید .در

آخرین اخبار