مسئولین و روحانیون با پرهیز از اشرافی گری مردم را با خود همراه کنند

مسئولین و روحانیون با پرهیز از اشرافی گری مردم را با خود همراه کنند

امام جمعه موقت علی آباد کتول: مسئولین و روحانیون با پرهیز از اشرافی گری مردم را با خود همراه کنند امام جمعه موقت علی آباد کتول با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با خبرگان گفت: مسئولین و علماء کشور با کار و جهاد و پرهیز از اشرافی گری می توانند اعتماد

آخرین اخبار