فعالیت ۱۷ مرکز مجاز تولید نهال در گلستان

فعالیت ۱۷ مرکز مجاز تولید نهال در گلستان

گرگان – ایرنا – کارشناس باغبانی دفتر نهال سازمان جهادکشاورزی گلستان با اشاره به فعالیت ۱۷ مرکز مجاز تولید نهال در استان به باغداران توصیه کرد که نهال موردنیاز خود را از این واحدها تهیه کنند.

آخرین اخبار