ضرورت ایجاد مرکز پژوهش در شورای شهر گرگان‌

ضرورت ایجاد مرکز پژوهش در شورای شهر گرگان‌

عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون اداری، مالی و بودجه شورای شهر و عضو شورای شهر گرگان و شورای استان گلستان و همچنین نماینده گلستان در شورای عالی استان‌ها بر ضرورت ایجاد مرکز پژوهش شورا در نطق پیش از دستور خود طی هشتاد و سومین جلسه رسمی و علنی تاکید کرد.

آخرین اخبار