تغییر هیچ مدیری را در دستور کار ندارم

تغییر هیچ مدیری را در دستور کار ندارم

شعار سال: سیدمناف هاشمی عصر یکشنبه پس از بازدید از یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب در نشست خبری با اصحاب رسانه استان در خصوص انتشار شایعات عزل و نصب‌ها در بین مدیران استانداری، اظهار کرد: هیچ تغییری هنوز در دستور کار من نیست. وی اضافه کرد: به طور حتم اقدامات، تغییرها و برنامه‌های اجرایی استان را