رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: هیچ کدام از مدارس در طول سیل آوار نشدند، ولی حجم گل‌و‌لای به‌حدی بالا بود که باعث آسیب به سازه و تجهیزات شد. " />مهرالله رخشانی مهر Archives - اخبار گرگان طبرستان 24
مدرسه‌ای در زمان سیل آوار نشد

مدرسه‌ای در زمان سیل آوار نشد

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: هیچ کدام از مدارس در طول سیل آوار نشدند، ولی حجم گل‌و‌لای به‌حدی بالا بود که باعث آسیب به سازه و تجهیزات شد.