طرح ملی جنگلانه در جنگل‌های استان گلستان اجرا می‌شود

طرح ملی جنگلانه در جنگل‌های استان گلستان اجرا می‌شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: طرح ملی جنگلانه در راستای احیاء، حفاظت و تنفس چند ساله جنگل‌های استان گلستان اجرایی می‌شود. شعارسال: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: طرح ملی جنگلانه در راستای احیاء، حفاظت و تنفس چند ساله جنگل‌های استان گلستان اجرایی می‌شود. ابوطالب قزلسفلو ظهر امروز در مراسم