تفاهم نامه همکاری فی‌مابین شرکت گاز و آموزش و پرورش گلستان منعقد شد

تفاهم نامه همکاری فی‌مابین شرکت گاز و آموزش و پرورش گلستان منعقد شد

گرگان (پانا) – در راستای نهادینه کردن فرهنگ مصرف ایمن و بهینه از گازطبیعی تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت گاز و آموزش و پرورش گلستان منعقد گردید. در راستای نهادینه کردن فرهنگ مصرف ایمن و بهینه از گازطبیعی، تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت گاز و آموزش و پرورش گلستان در دفتر مدیرکل آموزش