مشقِ حسرت بازماندگان از تحصیل در گلستان

مشقِ حسرت بازماندگان از تحصیل در گلستان

شعار سال: تحصیل یک موضوع تک بعدی نیست بلکه بخشی از مسأله‌ای مهم است که آثار و محرومیت‌های زیادی برای بازماندگان از آن به همراه می‌آورد به طوری که در آگاهی افراد نسبت به شرایط، سبک زندگی و شغل آن‌ها تأثیر می‌گذارد از این رو وظیفه تمام مسئولان است تا با همتی جمعی در جهت