گلستان نگین وحدت در خدمت به زائرین شهدا

گلستان نگین وحدت در خدمت به زائرین شهدا

استان گلستان از استانهای شمالی کشور بار دیگر با حضر خدام اهل تسنن و تشیع در اردوگاه شهدای خود در شهر خرمشهر نماد وحدت در خدمت گذاری به شهدا شد. شعار سال: استان گلستان در راهیان نور سال ۹۷ و بویژه در ایام نوروز شاهد حضور اقوام گوناگون اعم از تسنن و تشیع است که از