یک‌هزار واحد مسکونی برای محرومان در استان گلستان ساخته می‌شود

یک‌هزار واحد مسکونی برای محرومان در استان گلستان ساخته می‌شود

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان گلستان گفت: یک‌هزار واحد مسکونی با مشارکت خیران و دستگاه‌های اجرای استان امسال برای محرومان ساخته می شود. شعار سال: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان گلستان گفت: یک‌هزار واحد مسکونی با مشارکت خیران و دستگاه‌های اجرای استان امسال برای محرومان ساخته می شود. امان الله حسین‌پور صبح امروز