تجهیز و نوسازی شدن موقوفات فرسوده در استان گلستان

تجهیز و نوسازی شدن موقوفات فرسوده در استان گلستان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان با اشاره به اینکه موقوفات فرسوده در استان تجهیز و نوسازی می‌شود، گفت: بیش از ۱۰۰ موقوفه مسکونی در گرگان دارای ساختمان فرسوده و غیرقابل استفاده است و در حال رایزنی برای نوسازی و تجهیز آن هستیم. شعارسال: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان با اشاره به