عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: با توجه به اینکه بیشتر افراد سیل‌زده کشاورز بودند دولت و نهادهای حمایتی باید معیشت اقتصادی سیل‌زدگان در دوران پسا سیل را تأمین کنند. " />معیشت سیل زدگان Archives - اخبار گرگان طبرستان 24