طرح تامین مسکن معلولان روستایی همچنان ادامه دارد

طرح تامین مسکن معلولان روستایی همچنان ادامه دارد

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان ازتداوم طرح تامین مسکن روستایی خانوار‌های دارای حداقل دو عضو معلول در استان خبر داد. شعار سال: زمانی نژاد، مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان گفت: سهمیه استان از محل طرح تامین مسکن روستایی خانوار‌های دارای حداقل ۲ عضو معلول طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ صد و ۲۹ فقره بود که با