سوگی که همگانی شد؛ نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم

سوگی که همگانی شد؛ نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم

حادثه معدن زمستان یورت در استان گلستان؛ شهرها و روستاها را محله به‌ محله عزادار کرد و سایه سوگ را تا ابد بر سرشان سنگین کرد. حال کارگران و خانواده‌هایی که از حادثه جان سالم به در برده‌اند، این قصه تلخ را روایت می‌کنند به امید روزهای بهتر برای سیزده هزار معدنچی زغال در کشور