پرداخت ۳۲۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال فراگیر در استان گلستان

پرداخت ۳۲۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال فراگیر در استان گلستان

معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان از پرداخت ۳۲۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی فراگیر در سال ۹۶ خبر داد. شعارسال: معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان از پرداخت ۳۲۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی فراگیر در سال ۹۶ خبر داد.