واگذاری و ساماندهی سرویس مدارس به سازمان دانش آموزی

واگذاری و ساماندهی سرویس مدارس به سازمان دانش آموزی

گرگان (پانا) – علی اللهیار ترکمن، معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش خبر داد وزارت آموزش و پرورش موفق شده است مشکل استخدام پیمانی دانشجومعلمان را برطرف کند. علی اللهیار ترکمن، معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش درباره تعیین تکلیف استخدام دانشجومعلمان ورودیهای ۹۷ گفت: امروز موفق شدیم تا مشکل استخدام