مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان منصوب شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان منصوب شد

گلستان (پانا)-با حکم رئیس کمیته امداد، «عیسی بابایی» به عنوان مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان منصوب شد. به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در حکمی «عیسی بابایی» را به عنوان مدیرکل کمیته امداداستان گلستان منصوب کرد. در حکم انتصاب مدیرکل کمیته امداداستان گلستان آمده است: جناب آقای عیسی