آب شرب در کارواش‌های گلستان هدر می رود/ ورود پساب‌ به آب‌های سطحی

آب شرب در کارواش‌های گلستان هدر می رود/ ورود پساب‌ به آب‌های سطحی

شعار سال: در حالی که ساکنان برخی نقاط استان گلستان در فصل زمستان و تابستان با مشکل قطعی آب و جیره بندی مواجه‌اند، بهره برداری کارواش های سنتی در گلستان افزایش یافته است.  کاهش سالیانه میزان بارندگی‌ها در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین دلایل کم آبی استان گلستان عنوان شده است به طوری که در