رئیس‌جمهور در پیامی از کودکان شهرستان بندر ترکمن به خاطر ارسال طوماری و طرح دغدغه‌های زیست‌محیطی قدردانی کرد. " />مشکلات محیط زیستی Archives - اخبار گرگان طبرستان 24