شنیدن دغدغه‌های دانشجویان مقطع دکترا گوش شنوا می‌خواهد/ به خاطر بی‌پولی کتابم را اسپانسر چاپ کرد!

شنیدن دغدغه‌های دانشجویان مقطع دکترا گوش شنوا می‌خواهد/ به خاطر بی‌پولی کتابم را اسپانسر چاپ کرد!

بیان دغدغه‌ها و مشکلات دانشجویی‌ را مهمتر از معرفی کسب رتبه‌ها و لوح تقدیرهایش می‌داند و می‌گوید شنیدن مشکلات دانشجویان گوش شنوا می‌خواهد که باید پای صحبت‌های آن نشست. شعار سال: می‌گوید که انسان در دیدار با بزرگان بال پرواز به دست می‌آورد، این موضوع را زمانی تجربه کرد که در مراسم عاشورا و تاسوعا سال