۳۸۰ دانش آموز فاقد شناسنامه در شهرستان رامیان/ ترک تحصیل دانش‌آموزان به دلیل مشکلات مالی

۳۸۰ دانش آموز فاقد شناسنامه در شهرستان رامیان/ ترک تحصیل دانش‌آموزان به دلیل مشکلات مالی

معاون آموزش و پرورش شهرستان رامیان با اشاره به اینکه دانش آموزان این منطقه با مشکلات عمده‌ای برای تحصیل روبرو هستند، گفت: ۳۸۰ دانش آموز این منطقه حتی فاقد شناسنامه‌اند و برای ثبت نام آنها همه ساله با مشکل روبرو هستیم. شعار سال: معاون آموزش و پرورش شهرستان رامیان با اشاره به اینکه دانش آموزان