هزینه ۱۳ میلیارد تومانی برای طرح‌های آبفای گلستان

هزینه ۱۳ میلیارد تومانی برای طرح‌های آبفای گلستان

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری گلستان گفت: بیش از ۱۳میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی سال ۹۶ برای طرح‌های آب و فاضلاب استان هزینه شده است. شعار سال: مدیرعامل آب و فاضلاب شهری گلستان گفت: بیش از ۱۳میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی سال ۹۶ برای طرح‌های آب و فاضلاب استان هزینه شده است. محمدهادی رحمتی