نقش بی بدیل عشایر در تامین امنیت منطقه

نقش بی بدیل عشایر در تامین امنیت منطقه

مشاور استاندار و مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری گلستان با اشاره به تاثیرات بسیار زیاد حضور عشایر در استان گفت: عشایر به عنوان مرزبانان، نقشهای بی بدیلی در منطقه دارند و حافظان این مرز و بوم هستند. شعارسال: مشاور استاندار و مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری گلستان با اشاره به تاثیرات بسیار زیاد