ایجاد کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی در ساختمان جدید دانشگاه

ایجاد کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی در ساختمان جدید دانشگاه

ساختمان جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان در مراسمی با حضور دکتر محمد حسین امید، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، محمود ربیعی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری و جمعی از مقامات استانی افتتاح شد. شعار سال: ساختمان جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان در مراسمی با حضور دکتر