مدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان ضمن اعلام مناطق و مسیرهای گردشگری دریایی استان گلستان، وضعیت ناوگان تفریحی دریایی این استان را تشریح کرد. " />مسیرهای گردشگری دریایی Archives - اخبار گرگان طبرستان 24