عمر خلیج گرگان رو به زوال

عمر خلیج گرگان رو به زوال

با گذشت سه سال از تشکیل کارگروه نجات خلیج گرگان، هیچ اقدام اجرایی برای نجات این خلیج انجام نشده و وضعیت خلیج روز به روز مخاطره آمیزتر می شود.

اقدامات دولت برای سیل‌زدگان گلستان

اقدامات دولت برای سیل‌زدگان گلستان

ایلنا: ارائه تسهیلات بلاعوض به واحدهای صنعتی سیل‌زده، تسهیلات ارزان‌قیمت و کمک‌های بلاعوض برای ساخت مسکن، تسهیلات بلاعوض به کشاورزان و دامداران سیل‌زده بخشی از…

اقدامات دولت برای سیل‌زدگان گلستان

اقدامات دولت برای سیل‌زدگان گلستان

ایلنا: ارائه تسهیلات بلاعوض به واحدهای صنعتی سیل‌زده، تسهیلات ارزان‌قیمت و کمک‌های بلاعوض برای ساخت مسکن، تسهیلات بلاعوض به کشاورزان و دامداران سیل‌زده بخشی از…