بیش از ۶۰۰ مددجوی ترکمن فاقد سرپناه مناسب هستند

بیش از ۶۰۰ مددجوی ترکمن فاقد سرپناه مناسب هستند

رئیس اداره کمیته امداد شهرستان بندر ترکمن گفت: بیش از ۶۰۰ مددجوی ترکمن فاقد سرپناه مناسب هستند که نیاز فوری به بازسازی دارد. شعار سال: به نقل از روابط عمومی کمیته امداد گلستان، حیدر بخشی اظهار کرد: سه هزار نفر و هزار و ۷۲۲ خانوار تحت حمایت این نهاد هستند که بیش از ۶۰۰ مددجوی