مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد استان گلستان گفت: به‌واسطه نقش تربیتی معلم در جامعه، معلم ارزشمندترین مخلوق خداوند است. " />مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان Archives - اخبار گرگان طبرستان 24
معلم ارزشمندترین مخلوق خداوند است

معلم ارزشمندترین مخلوق خداوند است

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد استان گلستان گفت: به‌واسطه نقش تربیتی معلم در جامعه، معلم ارزشمندترین مخلوق خداوند است.