۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون متر مکعب آب قابل تجدیدپذیر در گلستان

۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون متر مکعب آب قابل تجدیدپذیر در گلستان

شعار سال: مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: ۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون متر مکعب آب استان قابل تجدیدپذیر است که ۸۷ درصد آن کشاورزی، ۱۰ درصد شرب و سه درصد در صنعت تخصیص داریم که باید مدیریت شود. علی نظری اظهار کرد: کشور و به تبع آن استان گلستان، هم اکنون در حال