تصاویر زیبای مزارع کلزا در استان گلستان

تصاویر زیبای مزارع کلزا در استان گلستان

با هدف کاهش سختی کار و هزینه تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح و تامین روغن مورد نیاز کشور برای خوداتکایی و خودکفایی این محصول استراتژیک، کشت مکانیزه کلزا در مناطق مختلف در حال انجام است. شعار سال: با هدف کاهش سختی کار و هزینه تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح و تامین روغن مورد

استفاده از کود در مزارع کلزا

استفاده از کود در مزارع کلزا

رئیس اداره پنبه و دانه‎های روغنی جهاد کشاورزی گلستان توصیه هایی را به کشاورزان کلزاکار ارائه کرد. شعارسال: رئیس اداره پنبه و دانه‎های روغنی جهاد کشاورزی گلستان توصیه هایی را به کشاورزان کلزاکار ارائه کرد. علی موسی‌خانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما دو دسته مزارع کلزا داریم که نوع اول زود کاشته شده‌اند و