استفاده از کود در مزارع کلزا

استفاده از کود در مزارع کلزا

رئیس اداره پنبه و دانه‎های روغنی جهاد کشاورزی گلستان توصیه هایی را به کشاورزان کلزاکار ارائه کرد. شعارسال: رئیس اداره پنبه و دانه‎های روغنی جهاد کشاورزی گلستان توصیه هایی را به کشاورزان کلزاکار ارائه کرد. علی موسی‌خانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما دو دسته مزارع کلزا داریم که نوع اول زود کاشته شده‌اند و