ایستگاه آخر…

ایستگاه آخر…

یک گوشه از این شهر چند نفر هستند که به شغلی حساس مشغولند که شاید همین امروز یا فردا میزبان تک تک ما باشند؛ شاید شناختشان برایمان جالب باشد که بدانیم چه کسی آخرین خدمت را در دنیا به ما می‌کند. [ad_2] Source link