افتتاح نخستین مرکز حصیربافی در گلستان

افتتاح نخستین مرکز حصیربافی در گلستان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان از افتتاح اولین مرکز حصیربافی در استان خبر داد. شعارسال: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان از افتتاح اولین مرکز حصیربافی در استان خبر داد. ابراهیم کریمی گفت : این مرکز، هشتمین مرکز صنایع دستی و اولین مرکز حصیر بافی استان است که صبح امروز