شهرداری‌ها در پروژه‌های شهری از ظرفیت پیمانکاران بومی استفاده کنند

شهرداری‌ها در پروژه‌های شهری از ظرفیت پیمانکاران بومی استفاده کنند

استاندار گلستان گفت: شهرداری‌ها باید زمینه تربیت پیمانکاران بزرگ را فراهم آورند و در پروژه‌های شهری همچون ساخت شهربازی، مراکز رفاهی و گردشگری از ظرفیت پیمانکاران بومی استفاده کنند. شعار سال: سید مناف هاشمی در دیدار با شهرداران منتخب چهار شهر مراوه‌تپه، آق‌قلا، بندرترکمن و نوکنده اظهار کرد: شهر متعلق به مردم و رعایت حقوق