مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان گفت: حجاب و پوشش فطری است و به یک دین، مذهب و یا ملت خاصی تعلق ندارد. " />مذهب Archives - اخبار گرگان طبرستان 24
حجاب امنیت فرد را تضمین می‌کند

حجاب امنیت فرد را تضمین می‌کند

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان گفت: حجاب و پوشش فطری است و به یک دین، مذهب و یا ملت خاصی تعلق ندارد.