مدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان ضمن اعلام مناطق و مسیرهای گردشگری دریایی استان گلستان، وضعیت ناوگان تفریحی دریایی این استان را تشریح کرد. " />مدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان Archives - اخبار گرگان طبرستان 24