مدیر اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان گفت: این واحد دانشگاهی در اسکان نوروزی ۱۳۹۷ رتبه برتر را در بین واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی به دست آورده است. " />مدیر اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان Archives - اخبار گرگان طبرستان 24