جشنواره دستاورد‌های دانشجویی پیام نور در دانشگاه گلستان برگزار می‌شود/ تقدیر ۲۰۰ اثر در بخش‌های مختلف

جشنواره دستاورد‌های دانشجویی پیام نور در دانشگاه گلستان برگزار می‌شود/ تقدیر ۲۰۰ اثر در بخش‌های مختلف

مدیرکل فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام‌نور از برگزاری جشنواره دستاورد‌های دانشجویی دانشگاه پیام‌نور در سه حوزه علمی، فعالیت‌های فرهنگی و نشریات دانشجویی خبر داد.